Reprotrans cz Reprotrans en

Přeprava reprodukčních buněk pro léčbu poruch plodnosti metodami asistované reprodukceTECHNOLOGIE

Pro přepravu používáme transportní dvouplášťové kryokontejnery předního světového výrobce Taylor-Wharton. Kryokontejner se s dostatečným předstihem naplní tekutým dusíkem, který absorbuje vnitřní materiál. Takto připravený kontejner pak může být převezen pozemní i v vzdušnou cestou.

více informací »

POZEMNÍ PŘEPRAVA

Pozemní přeprava je rychlý způsob přepravy vzorků na krátké až střední vzdálenosti. Přepravní kontejner může být zcela naplněn tekutým dusíkem, čímž lze zajistit naprosto stabilní teplotu -196°C, vhodnou zejména pro přepravu vitrifikovaných vzorků.

více informací »

LETECKÁ PŘEPRAVA

Vhodnější typ přepravy na velké vzdálenosti. Z důvodu letecké bezpečnosti se vzorky přepravují pouze v parách dusíku nikoli přímo v tekutém dusíku. Kontejner se nepřepravuje v zavazadlovém prostoru, ale přímo na palubě pod naším neustálým dohledem.

více informací »

Proč si zvolit právě nás

 • ZKUŠENOSTI

  Jsme sesterskou společností přední kliniky reprodukční medicíny REPROFIT International. Jako celosvětově uznávaní odborníci z oblasti reprodukční medicíny rozumíme přepravovaným vzorkům a jejich nárokům na přepravu, známe vnější rizika, která mohou ohrozit kvalitu lidských buněk a dokážeme jim předcházet.

 • PŘEPRAVA ZA PŘÍTOMNOSTI SUPERVIZORA

  Jedno z největších rizik u reprodukčních buněk je jejich vystavení rentgenovému záření či neoprávněná manipulace při otevření. Kontejner nikdy nepředáváme třetím osobám, po celou dobu pozemní i letecké přepravy doprovází Vaše vzorky náš supervizor, který zajistí, aby k něčemu takovému nemohlo dojít.

 • FLEXIBILITA

  Protože známe procesy na straně zdravotnických zařízení, můžeme pomoci i nad rámec standardních služeb. Pokud by příprava ustála na mrtvém bodě, jsme schopni nabídnout vhodné řešení pro odesílající i přijímající instituci, urychlit komunikaci a tím pádem celou přípravu.

 • BEZPEČNOST

  Jsme v kontaktu s ministerstvy zdravotnictví evropských zemí, kde provádíme transport, disponujeme seznamem místních emergency kontaktů, máme vypracovány krizové postupy, takže na jakékoliv komplikace během přepravy jsme schopni bezprostředně reagovat (celní odbavení, havárie...).